در این ویدیوی 4 دقیقه ای به صورت خیلی ساده با بازار سهام و نحوه کارکرد آن آشنا می شوید.