۱۸ اسفند ۱۳۹۹

کتابخانه

Algorithmic Trading and DMA
An introduction to direct access trading strategies

by Barry Johnson

WordPress Theme built by Shufflehound. حق انتشار تمامی مطالب موجود در این سایت برای عصر سرمایه محفوظ می باشد.